resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept puncak pass cita rasa catering anjing dijual

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu- Adı: AİİT 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Programın Adı: Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

    Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

Diğer

Toplam

KYAU
Kredi

AKTS Kredisi

2

32

 

 

 

 

32

2

 

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu/
Seçmeli

Ortak Zorunlu Dersler

Önşartlar

Yok

Dersin Amacı

Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

Ders kitabı ve/veya kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap TARİHİ  Doç. Dr. Orhan DOĞAN  Fa Ajans Yayıncılık

Eylül 2009  KAHRAMANMARAŞ

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) larak işaretleyiniz

Arasınavlar (%40)

X

Kısa sınavlar

 

Ödevler

 

Projeler

 

Dönem ödevi

 

Laboratuar

 

Diğer

 

Dönem sonu sınavı (%60)

X  

Ders Sorumlusu

 Öğr. Gör. Dr. Osman Zahit KÜÇÜKLER

 

Hafta

Konular

1

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı

2

Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış

3

Osmanlı Devleti'nin parçalanması

4

Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu

5

Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı

6

Kongreler yoluyla teşkilatlanma

7

Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli

8

T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması

9

Ara sınavlar

10

Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale

11

Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz

12

   Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele

13

 sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele

14

Mudanya'dan Lozan'a.

15

Konuların geneliyle ilgili değerlendirme

16

Final

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu- Adı: AİİT 200 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Programın Adı: Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

    Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

Diğer

Toplam

KYAU
Kredi

AKTS Kredisi

2

32

 

 

 

 

32

2

 

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu/
Seçmeli

Ortak zorunlu

Önşartlar

Yok

Dersin Amacı

Temelde Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni; Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları; Mustafa Kemal Atatürkün iç ve dış politikası; Türkiyede tek parti yönetimi devri; Çok partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiyenin Jeopolitik durumu; Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve Fikir hayatı; Atatürk ve İktisat; Laiklik ve din

Ders kitabı ve/veya kaynaklar

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Doç. Dr  : Orhan DOĞAN  Fa ajans yayıncılık eylül 2009 KAHRAMANMARAŞ

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) larak işaretleyiniz

Arasınavlar (%40)

X

Kısa sınavlar

 

Ödevler

 

Projeler

 

Dönem ödevi

 

Laboratuar

 

Diğer

 

Dönem sonu sınavı (%60)

X  

Ders Sorumlusu

Öğr. Gör.  Dr. Osman Zahit KÜÇÜKLER

ozkucukler@kilis.edu.tr

Hafta

Konular

1

Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni

2

Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları

3

Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları

4

Mustafa Kemal Atatürkün iç ve dış politikası

5

Türkiyede tek parti yönetimi devri

6

Çok partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları

7

Jeopolitik ve Türkiyenin Jeopolitik durumu

8

Üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi

9

Ara sınavlar

10

Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

11

Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri

12

Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri  

13

Atatürk ve Fikir hayatı

14

Atatürk ve İktisat   Laiklik ve din

15

Laiklik ve din

16

Konuların geneliyle ilgili değerlendirme

 

Course Code Course Title:

Name of the Program:

Semester

Teaching Methods

    Credits

Lecture

Practical

Lab.

Project/Field Study

Other

Total

Credit

ECTS Credit

2

32

 

 

 

 

32

2

 

Language

Turkish

Compulsory / Elective

Compulsory

Prerequisities

None

Course Objectives

To teach the foundation and development of  Modern Turkey.  To give the right information about  Ataturks way of thinking, Turkish Republic History, Turkey and some factors threatening   the applications of Ataturks way of thinking. Educate Turkish youth as regards to Ataturks way of thinking which offers an absolute unity at home as a system including all cultural components of Turkish country.  To raise rationalist, contemporary, humanist, hardworking, and honourable youngsters.

Course Contents

The aim of studying Turkish Revolution History and Revolution concept. A general view to the reasons that prepared Ottoman Empires downfall and rise of Turkish revolution. The disintegration of Ottoman State. Mondros armistice agreement. The conditions of the country under invasion and General Mustafa Kemals responds. General Mustafa Kemals voyage to Samsun. Organization through the national congresses. National Forces and National pact. Opening of Turkish Parliament and its ruling the Independence war. National Combat until War of sakarya. War of Sakarya and Great Attack. National struggles in the fields of education and culture. From Mudanya to Lozan social and economical struggle.

Textbooks and/or References

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Doç. Dr  : Orhan DOĞAN  Fa ajans yayıncılık eylül 2009 KAHRAMANMARAŞ

Assessment Criteria

 

If any, mark as (X)

Midterm Exams (40%)

X

Quizzes

 

Homeworks

 

Projects

 

Term Paper

 

Laboratory Work

 

Other

 

Final Exam (60%)

X

Instructor

Lect. Osman Zahit KÜÇÜKLER

E-mail:

Week

Subjects

1

The aim of  studying Turkish Revolution history and concept of revolution

2

A general view of the reasons that prepared downfall of Ottoman Empire and rise of Turkish Revolution

3

The disintegration of Ottoman State

4

Mondros armistice agreement

5

The conditions of the country under invasion

6

Organization through the national congresses

7

National Forces and National pact

8

Opening of Turkish Parliament and its ruling the Independence war

9

Midterm

10

National Combat until War of sakarya

11

War of Sakarya and Great Attack

12

National struggles in the fields of education and culture

13

National struggles in social and economic fields

14

From Mudanya to Lozan

15

E general review

16

Final exam

 

Course Code Course Title: AİİT 200 Ataturks Principles and  Revolutions  History

Name of the Program: Machine-Electric-Foreign Trade-Accounting-Textile(evening) -Customs(evening)-Electric(evening)

Semester

Teaching Methods

    Credits

Lecture

Practical

Lab.

Project/Field Study

Other

Total

Credit

ECTS Credit

2

32

 

 

 

 

32

2

 

Language

Turkish

Compulsory / Elective

Compulsory

Prerequisities

None

Course Objectives

To teach the foundation and development of  Modern Turkey.  To give the right information about  Ataturks way of thinking, Turkish Republic History, Turkey and some factors threatening   the applications of Ataturks way of thinking. Educate Turkish youth as regards to Ataturks way of thinking which offers an absolute unity at home as a system including all cultural components of Turkish country.  To raise rationalist, contemporary, humanist, hardworking, and honourable youngsters.

Course Contents

Turkish revolutions and historical background of them. The process of establishing a Republic; Internal and external policy according to Mustafa Kemal; One party era in Turkey; The trial to step into multi-party system and results; Geopolitics and Turkeys geopolitical situation; psychological operation possibilities on Turkish youth; The definition and the importance of Kemalism; The basic features of Kemalist Way of Thinking and the development phases of the doctrine; Ataturk and Economy; Secularism and religion.

Textbooks and/or References

Prof Dr. Mehmet ALPARGU ;Prof Dr. İsmail ÖZÇELİK; Yrd. Doç. Dr. Nuri YAVUZ Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi            Gündüz Eğitim ve Yayıncılık             2005 975-6859-18-0

Assessment Criteria

 

If any, mark as (X)

Midterm Exams (50%)

X

Quizzes

 

Home works

 

Projects

 

Term Paper

 

Laboratory Work

 

Other

 

Final Exam (50%)

X

Instructor

Lect. Osman Zahit KÜÇÜKLER

ozkucukler@kilis.edu.tr

Week

Subjects

1

The revolutions as a foundation of  new Turkish State and the historical background

2

 The efforts for founding a new republic

3

The efforts for founding a new republic

4

Internal and external policies of M.Kemal Ataturk

5

The single party political era in Turkey

6

Attempts to step into the multi party system and the results

7

Geopolitics and the geopolitical situation of Turkey

8

Psychological operation possibilities on Turkish posterity

9

Midterm

10

The definition and the importance of Kemalism

11

The establishment and basic features of Kemalist way of thinking

12

The establishment and basic features of Kemalist way of thinking

13

Ataturk and intellectual life

14

Ataturk, Economy and Religion

15

Secularism and Religion

16

A general review of the parts

Son Güncelleme: 2019-10-04 10:25:22
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023